Samling af kilder til dansk kunsthistorie

Ny samling om dansk kunsthistorie

Oncotype er påbegyndt et samarbejde med Ny Carlsbergfondet om udvikling af et digitalt system, som skal håndterer en digital samling med Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK.

Projektets formål er at indscanne og tilgængeliggøre skriftligt kildemateriale til udvalgte danske kunsthistoriske emner i annoteret form. Et skriftligt kildemateriale består typisk af breve, dagbøger, notesbøger og andre typer af optegnelser.

Hvert projekt skal færdiggøres i løbet af ét år, og det er planen, at der sættes to nye projekter i gang pr. år. Ved udvælgelsen af projekterne bliver der lagt vægt på at skabe så god kronologisk og geografisk repræsentation som muligt.

Projektets digitale brugerflade vil i sin færdige form minde om den løsning, der er udviklet af Thorvaldsens Museum og venligst stillet til rådighed for Ny Carlsbergfondet.

Læs mere om arbejdet på Ny Carlsbergfondet

Hvert projekt kan resultere i en bogudgivelse i en planlagt skriftserie.

Igangsatte projekter (2016)

1) Johan Thomas Lundbyes dagbøger 1842-1848
2) Tidsskriftet ’Klingen’
3) Fynboerne (Faaborg Museum og Faaborg Byhistoriske Arkiv)
4) Fynboerne (Johannes Larsen Museet og Kerteminde Byhistoriske Museum)
5) Elisabeth Jerichau Baumanns breve
6) Skovgaard-arkivet, Viborg
Flere på vej…