Tilbygningen.dk

En virtuel tilbygning

Opgaven: Udvikling af en virtuel tilbygning til Thorvaldsens Museum.

Thorvaldsens Museum udbyder i 2005 en såkaldt arkitektkonkurrence om at bygge en virtuel tilbygning til museet. Museet har ikke nogen mulighed for at udvide rent fysisk, da der ikke må ændres på den originale bygning. Det er nemlig Danmarks første museumsbygning tegnet af Arkitekten M.G. Bindesbøll og den er i sin helhed et værk, der ikke må røres ved. Men hvordan skal sådan en virtuel tilbygning så se ud og fungere? Thorvaldsens Museum vælger vores koncept.

Løsningen: Den virtuelle arkitektur som mulighedsrum.

Vores koncept handler om tænke det virtuelle som et mulighedsrum befriet fra den fysiske bygnings faste vægge. Altså ikke noget med at bygge en 3D version af museet. Således er Tilbygningen ikke et spørgsmål om mere plads, men et spørgsmål om at skabe frirum til forskellige fortolkninger og betydninger. Den informationsarkitektoniske logik handler altså om at dele tilbygningen op i nogle forskellige fortolkningsrum, som brugeren kan bevæge sig rundt i og på kryds og tværs af.

Et fiktions rum kaldet Korridorerne, hvor brugeren trækkes ind i et filmunivers omkring museet. Her bliver man introduceret til forskellige temaer i Thorvaldsens kunst, men også til at reflektere over det at gå på museum.

Arkivet er et andet rum, hvor brugeren kan fordybe sig i viden om værkerne, temaer osv.

Projektrummet er der, hvor skoleelever der deltager i museets workshops oploader deres projekter og syn på Thorvaldsens kunst. Således udvikler Tilbygningen sig hele tiden.