"Kunsten er din"

Kunst i det offentlige rum

Opgaven

KØS vil gerne udvikle et mobilt værktøj til folkeskoleelever. Værktøjet skal bruges til at se på kunst i det offentlige rum og skal via opgaver give eleverne viden og bevidsthed om om den kunst de oplever hver dag i deres nærmiljø.

Løsningen

kunstenerdin.dk er et mobilt website udviklet i et responsive design. Via et designet google map kan eleverne finde kunst i det offentlige rum i hele Danmark, få mere viden og løse opgaver ved værket, når de står ved det. Eleverne kan bla. via Instagram oploade billeder som svar på opgaverne.